یک پیاله شعر تازه ، یک وجب دلواپسی !
زیر قیمت می فروشم ، مشتری دارد کسی؟

با شما ارزان حسابش می کنم ، لطفا بخر !
بوسه جایش می دهی ، با رنگ و بوی اطلسی ؟؟

من شنیدم ، گفته ای باید فراموشت کنم؟؟
من نمردم ، آدم زنده نمی خواهد وصی !

مرگ من ، آنروز می آید که تو با دیگری !
می روی و من بمانم با هجوم بی کسی !

نوشدارو را نیاور ، جامه مشکی بپوش !
تسلیت باید بـــگویی ، تا کنـــــــــــــــارم می رسی...
 • ꧂زهرا ارشدسرای شادی꧁

  ۰سلام دوست مهربانم
  بــرای امروزتون
  دلی آرام، تنـی سـالم، لبی خندان
  وعاقبتی بخیرخــواهـانـم 
  آفتاب عمرتون هـمیـشـه سبـز و بـر قــرار
  و زندگیتون سرشاراز عـشـق  و دوسـتی
  صبح بهاریتون بخیر وخـوشی

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.