زندگی نشان می دهد همه چیز از دست رفتنی است.
آدم ها
تعلقات
دوست داشتن ها و همه ی خاطرات خوبمان
که به مرور کمرنگ و کمرنگ تر می شوند
مثل خنده هایمان
گریه هایمان
بوسه ها،هم آغوشی هایمان و حتی تاصبح بیدار ماندن ها
.اما یک چیز تا همیشه می ماند وآن هم
قلب هایی است که همدیگر را لمس کرده اند…

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر