من از اونام که وقتی جیک جیک مستونم بود فکر زمستونم نبودم
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.