‏چرا اکثرا خواننده‌ها مخاطبشون دختره؟
چرا یکی نمیاد بخونه رستم چه قشنگه چشمات، رستم چه میخنده لب‌هات

واقعا رستم‌ا هم نیاز به روحیه دارن خب

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.