آقای‌قاضی
نباید اون آدمی رو که از طرز تایپ کردنت میفهمه که مثل همیشه نیستی، رو از دست بدی.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.