تنهایی ینی: یه پیتزای دو نفره رو یه نفره خوردن
.....................‌‌‌...................‌‌‌.....‌.........‌‌
پ.ن: خودم برای خودم با خودم کنار خودم
پ‌ن: پینو تایم

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.