ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار
چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.