حالا دقت کردین همه از وضع مملکت و بی قانونی مینالن و ناراضین، ولی تو دعوا که میشه همشون میگن : مملکت قانون داره هاااا

خیلی با حالیم

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.