حداقل اگه قراره خودتونو بفروشید، گرون بفروشید تا همه جامون نسوزه که رفیق یکی بودیم، مفت نمی‌ارزید!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.