خورشید تویی...

دیدنِ چشمانِ تو صبح است...

روشن شده دنیای من از دیدنِ رویت...

با دیدنِ چشمانِ تو
دل غرقِ قرار است...

جانم به فدای تو و سیمای نکویت...

‌وردی

سلام و هزاران درود

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.