به اندازه ی هزارسال دلتنگ توام
اگر نباشی
با زندگی کنار می آیم !
اگر بدانم
به اندازه ی دلتنگی یک عصر جمعه
در کنج دلت نفس می کشم ...
...

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر