آقای‌قاضی
بعضی حرف‌ها هست که اصلا گفتن نداره ، برای همین ترجیح میدی همه رو بریزی تو دلت و یه نفس عمیق بکشی
و بگی مهم نیست

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.