‍‌یچۅقت ‍براۍ ‍نگہ ‍داشټں كسۍ ‍كہ
‍فر‍ق ‍ټۅ ‍ر‍ۅ ‍با ‍بقيہ ‍نميفہمہ ݪاش ‍نکن🖤..͜
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.