یه بابابزرگ دارم به اسنپ، میگه: عصمت. هروقت هرجا میخواد بره، میگه: زنگ بزن، عصمت بیاد، منو ببره.

یه روز جلوی مامانبزرگم اینو گفت، تو خونه دعوا شد که عصمت کیه ؟!

خیر نبینی عصمت

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.