اگر کسی را میشناسید که به شما تعهد دارد، دوست داشتنش را آویزه ی گوشتان کنید
این روزها معجزه ی ماندن
کمتر از عصای موسی نیست!
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــــــــــــــــــــــــــ
به این متن لایک طلایی میدم

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.