لینک


هر آنچه از خودت به کائنات ساطع میکنی در همان سطح به خودت باز میگردد.
اگر زیبایی و عشق میفرستی، زیبایی و عشق دریافت خواهی کرد.

و اگر کینه و نفرت و شر به جهان ارسال کنی، به همان شدت، کینه و نفرت دریافت خواهی کرد

پس، مراقب آنچه از خودت به کائنات ساطع میکنی باش که زندگیت همان میشود.
این قانون ازلی و ابدی کائنات است...

🍁🍁

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.