جواب کسانی که تا بحث میشه، یاد مشکلات دیگه میفتن! قابل تامل

࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر