اینایی که بهشون میگی سلام برسون میگن بزرگی تون رو میرسونم دقیقاً منظورشون کجای آدمه؟

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.