از یه لامپ میپرسن احوالت چطوره.؟
میگه چه حالی چه احوالی کار به جاهای خوبش میرسه منو خاموش میکنن

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.