ماه به خورشید میگه این آدما چقدر بی جنبن
هر شب میوفتن روی هم ما چیزی نمیگیم
حالا ما سالی یه بار روی هم میفتیم هم با دوربین نگامون میکنن

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.