یادمه سال ۱۳۸۰ دقیقا یه روز گرم خردادماهی یه بنده خدایی خونه خریده کل قیمت خونه ۴ تومن بود. اون روز من دو تومن بهش دادم. قرار بود سه ماهه جور بکنه. ولی سه ماه شد ۵ سال. تازه ۵۰۰ تومنشم نداشت. بخشیدم. اون موقع با دو تومن تو شهزمون راحت سه قطعه زمین ۳۰۰ متری میشد بگیری. تازه توی ۵ سال یه بارم از دهنم نرفت که بهش بگم پولم رو بده. چون درکش می کردم.
الان بعد از ۲۱ سال من افتادم توی یه مشکل. با اینکه الحمدلله دستش بازه و هر روز می بینه من چه مشکلی دارم. اندازه یه پر کاه براش مهم نیست.

آره. اینه دنیاش.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.