گاهی ادم باید تنها باشه....
تنهایی قدم بزنه ...
به فکر فرو بره ببینه اون چیزی که تو گذشته زندگی کرده شخصیت الانش رو داره تجربه میکنه و این یعنی میتونی گذشته ایندتو خودت رقم بزنی الان داری تو گذشته ایندت(زمان حال ) زندگی میکنی .
عمشق وجودتو تو تنهایی نگاه کن (ادم خودشو که نمیتونه گول بزنه ) ببین چی تو درونت زندگی میکنه .
تو تنهایی ادم به خیلی چیزها میرسه . هرکسی تو وجودش یه قسمت تاریکی داره که به هیچکس نشون نمیده . تنها بمون. تنها زندگی کن .تنهایی قدم بزن .اگه جنبشو داشتی زندگیتو با کسی قسمت کن اگه جنبه نداری زندگی دیگران رو به خطر ننداز .

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.