یه تمرین ذهنی برا باهوشا
شما چه درک و تصوری از زمان دارید
آیا فردا و فرداها و آینده هنوز نیومده یا اومده و ما ازش بی خبریم
علت پیر شدن ما گذشت زمان است یا فعل و انفعالات بیولوژیک
چرا در و دیوار و پنجره پیر نمی شوند
اگر شبانه روز بجای بیست و چهار ساعت چیزی کمتر یا بیشتر بود زمان چی می شد
اگه جهت گردش وضعی یا انتقالی زمین برعکس بشه یا سرعتش تغییر کنه چی میشه
اگه حرکت وضعی زمین متوقف بشه زمان چه معنا و وضعیتی پیدا می کنه
اگه حرکت وضعی زمین بجای محور عمود بر مدار حول محور مماس بر مدار باشه با همون سرعت و همون جهت درک ما از زمان چه خواهد بود
آیا
آینده
الان
وجود
داره
یا
با
حرکت
عقربه های
ساعت
خلق
میشه
اگه آینده الان وجود داره چرا ازش خبر نداریم
چجوری ازش باخبر بشیم

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.