شمایی که اینقدر درک کردنتون بالاست بگید
چرا هر روز اوضاع جامعه بدتر از دیروز هست
چرا هیچ وقت مردم ایران روی آرامش و خوشی
نداشته، ندارند و نخواهند داشت.
چرا ایرانیا غمگین ترین مردم جهانند
حتما الان میگید ایرانیها بخاطر بی حجابی باید از این بدتر سرشون بیآید
.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.