برو به اکست پیام بده بگو چند وقته یطوری شدی، وقتی نوشت چطوری؟
پیامتو پاک کن از پیامش اسکرین بگیر بفرست واسه رلش بنویس اینم که هر روز پیگیر منه.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.