شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی‌آید، از "بهاری" می‌آید که فرا می رسد.

گیاه به روزهایی که رفته، نمی‌اندیشد،
به روزهایی می‌اندیشد که می‌آید.

"جبران خلیل جبران"

🍁🍁

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.