برای خنده هایت " وان یکاد " خوانده ام
و در میان گیسوانت صد " قل هو الله " بافته ام
تا بدانی من با تو به احسن الخالقین رسیده ام..

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.