دلتنگی یعنی
کشش ِ یک وزنه ی سنگین از سمت ِ تو
یعنی
همین که (سلام , خوبی , کجایی؟) را
هی بنویسم , پاک کنم
و نفرستم برای تو …

بازنشر