⚘الســـــــــــــلام علیکــــــــ یامـولانا یا صـاحب الزمـان (عج)⚘

نیستے و روے آرزوهایمان
گرد و غبارِ غم نشسته است
آنقدر ڪہ حتی خودمان هم
زیرِ بارِ اندوه غم دفن شده ایم
و حالا دیگر آرزویے نمانده
جز امیدِ دیدنِ تو
که زنده کننده مردگانے
نیستے و ما خسته تر از آنیم
که چیزے بگوییم
حرفےبزنیم
کارے بکنیم
برگرد اے تنها دلیلِ زنده ماندنم برگرد
برگرد اے تنها انتخاب و راهِ نجات
برگرد تا با شوق براے تو
و از روزهاے کنارِ تو بودنم بنویسم . . .

در افق آرزوهایم
تنها ♡أللَّھُمَ ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج♡ را میبینم...

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.