.
حج با طعم بیت المال

حدود 86 هزار نفر برای حج 98 عازم میشن اونم با دلار7 تومان 
نفری 22 میلیون تومان سوبسید 
به عبارتی 2 هزار میلیارد تومان سوبسید برای حجاج 
زیارت با طعم دلار سوبسیدی از جیب مردم قابل قبوله  حتما!!!
با 2 هزار میلیارد تومان سوبسید چند خانه و مدرسه و بیمارستان  برای زلزله زدگان  و مردم عزیز مصیبت زده کرمانشاه میشد ساخت؟❗️

دل خوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم 
کعبه به دیدار خدا میرویم   
او که همینجاست کجا میرویم...

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.