اسفند هر چه سرد،
هرچه سخت اما در پی اش بهاری هست
درست مثل زندگی که روزهای سختش
هرچه طاقت فرسا اما در گذر است .
آدم ها می آیند با خودشان شوق
می آورند ،
امید و رشته های نازک دلبستگی
رشته ها که طنابی ضخیم شد از ترس به دام افتادن میروند
از آنها کوله باری می ماند پر خاطره
و دلبستگانی که در خاطره ها
جا می مانند .
فراموشی گره کوری ست که به دست زمان باز میشود
اسفندِ رابطه ات در گذر است
خاطره ها را دَرس کن
و بهار را با حال دیگری آغاز کن !
پریسازابلی‌پور

بازنشر