من هروقت حالم خیلی خوبه بعدش یه اتفاق خیلی داغان میوفته الان دوروزع انگار جلوم تی تاپ ریخت خدایا خودت بخیرش کن فقط

بازنشر