برای هیچکس مهم نیست
تو چجوری شباتو صبح میکنی
پس بزار هر کی هر چی دلش میخواد پشت سرت بگه
و تو واسه خودت زندگی کن و از هر لحظه اش لذت ببر...
عمرت انقدر طولانی نیست که بخوای نگران این چیزای بیخود باشی
آخرش فقط خودتی و خودت

بازنشر