از نگاهت خواندم که چقدر دوستم داری ،
اشک از چشمانم ریخت
و از چشمان خیسم فهمیدی
که عاشقت هستم
حس کن آنچه در دلم میگذرد ،
دلم مثل دل های دیگر نیست
که دلی را بشکند!
تو که باشی
چرا دیگر به چشمهای دیگران نگاه کنم ،
تو که مال من باشی
چرا بخواهم از تو دل بکنم!
وقتی محبتهایت ،
آن عشق بی پایانت
به من زندگی میدهد
چرا بخواهم زندگی ام را جز تو با کسی دیگر قسمت کنم ،
چرا بخواهم قلبم را شلوغ کنم؟
همین که تو در قلبمی ،
انگار یک دنیای عاشقانه در قلبم برپاست ،
عشقت در قلبم بی انتهاست !
همین که تو در قلبمی
بی نیازم از همه کس ،
تو را میخواهم
و یک کلام فقط تو را ،
همین و بس!
دلم بسته به دلت ،
هیچ راهی ندارد
حتی اگر مرگ بخواهد مرا جدا کند از قلبت !
 • ༺|| ELARA ||༻

  دیگر تمام شد ،
  تو در من حک شده ای،
  ای جان من ،
  تو همه چیز من شده ای!
  از نگاهت خواندم که مرا میخواهی ،
  از آن نگاه شد که در قلب مهربانت گم شدم ،
  تا خواستم خودم را پیدا کنم
  اسیر شدم ،
  تا خواستم فرار کنم ،
  عاشقت شدم!
  از نگاهت خواندم تو همانی که من میخواهم ،
  آنقدر پیش خود گفتم میخواهت ،
  که آخر سر تو شدی مال من ،
  شدی یار و عشق بی پایان من!
  از نگاهت خواندم ، چند سطر از شعر زندگی را …
  نگاهم کردی
  و خواندی آنچه چشمانم مرا دیوانه کرده است ،
  و آخر فهمیدی که قلبم تو را انتخاب کرده است!
  چه انتخاب زیبایی بود ،
  از همان اول هم دلم به دنبال یکی مثل تو بود ،
  و اینک پیدا کرده ام تو را ،
  تویی که دیگر مثل و مانندی نداری،
  در قلبت جز من ،
  جایی برای کسی نداری!

  دارم♡

بازنشر