فرمول مهربونی
اونقدرها هم سخت نیست.
اون آدمی که بهش میگی زشت، دست کم چند نفری رو داره که براشون‌خوشگل‌ترین آدم دنیاست.
اونی که بابت اضافه وزنش سرزنشش میکنی، کلی اخلاق خوب داره که دوستاش عاشقشن.
اونی که دائم نداشته‌هاشو توی سرش میزنی، شاید با همون داشته‌های کمش آرامشی داره که خیلیا ندارن.
زندگی یه فرمول ساده‌ست.
اگر می‌تونی آدما رو همونطوری که هستن دوست داشته باش، ولی اگر نه، مجبور نیستی با گذاشتن یه زخم بزرگ توی دلشون همراهیشون کنی. باور کن فرمول مهربونی اونقدرام سخت نیست.
فقط کافیه کسی رو نرنجونی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر