فکر میکردم آمدنت به دنیایم معجزه بود
اما این روزها یقین دارم که معجزه خود تویی
اینکه
حالِ مرا با حرفهایت خوب میکنی و
قلب مرده‌ی من برای صدایت تند میتپد
و عجول بودنم برای دیدنت
تو را از همگان برایم متمایز کرده
تمایزی از جنس معجزه.
و معجزه‌ ای از جنس عشق
برای دخترِ سنگدلی که عاشق شدن برایش ممنوع بود

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.