گوشی بابامو برداشتم از گوگل یه چیزی سرچ کنم
دستم خورد رفتم تو هیستوریش دیدم سرچ کرده :

چگونه فرزند خود را سر به نیست کنیم بدون اینکه یارانه اش قطع شود 😂☹️

پسند

بازنشر