گاهی بی آنکه بفهمی در طول زمان آدم دیگری می‌شوی ، بیشتر سکوت می‌کنی ، دیرتر باور می‌کنی ، و‌ کمتر می‌رنجی.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.