داشتم به این فکر میکردم که من تا حالا دوس‌پسری به اسم ممد نداشتم!
عجیبه
یعنی سهم من از این همه ممد یه دونه ممد نبوده واقعا ؟

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.