۷ نشانه مهم یک رابطه اشتباه

۱.خودتان نیستید
۲.تلاشی برای رابطه نمیکنید
۳.به شریکتان اعتماد ندارید
۴.به روابط جایگزین فکر میکنید
۵.بیش از اندازه با هم تفاوت دارید
۶.همدیگر را مقصر می دانید
۷.مدام جروبحث دارید و احساس ضعف می کنید

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.