من هیچوقت واسه هیچ آدمی بد نخواستم حتی واسه اونی که دلمو زیر پاش له کرد..
یا اونی که دلیل گریه هام بود...
یا حتی اونی که واسم بد خواست!
میدونی فکر میکنم انعکاس همین رفتارمه، که همیشه خدا برام جوری میچینه که به مو برسه، اما پاره نشه..!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.