یه نشونه ی خوشبختی اینه که هر جایی از زندگی در حال انجام هر کاری و با هر آدمی که هستی، از خودت بپرسی که آیا خودم رو الان، اینجا و با این آدم دوست دارم؟
و اگر جوابت مثبته پس خوشبختی!

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.