وعده كرده بودي به بهار
چقدر فصل ها را
تا رسيدنت ورق زدم

بيا
همين جاي شعر
شكوفه بزن
بهار نزديك است ....🕊♥️🌹♥️🕊

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.