زندگی باید کرد
با کمی حس نسیم
با کمی واژه خوب
در هوای خنک استغنا
زندگی باید کرد               
گاه با یک دل تنگ
گاه باید رویید
در کنار چشمه
در شکاف یک سنگ
به امید فردا ها
که پر از حادثه تقدیرند
گاه باید خندید
با کمی پنجره و نور و صدا
شاد باید بود .
سهراب‌سپهری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر