این روزها دلم میخواهد
در ارتفاع اندامت
انقلابی به پا ڪنم و مرا
به جرم ویرانگرِ جغرافیاے تنت
به دار بڪشند
در صلیب سینه‌ات...

شهاب_شهابی

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.