می گویی دوستت دارم....
هوا بَرَم می دارد...
سبک می شوم...
می شوم پَر قو...
آن قدر بالا می روم که ...
آسمان آغوش تو...
می شود سرزمین عاشقانه هایم...

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.