تو فرم مصاحبه نوشته بود تفریح شما در دوران بیکاری؟
نوشتم هنرهای تجسمی و صنایع دستی و امیدوارم که منظورم رو خوب رسونده باشم

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر