-درست‌ترین تعریف عشق اینه که میگه:
آدم فقط یه نفرو داره که حالشو خیلی
خوب میکنه و فقط یه نفرو داره که
حالشو خیلی بد میکنه!
به قول شاعر:
< از عجایب عشق همین است؛
تنها همانی آرامت می‌کند که دلت را
آتش زده

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.