تو اروپا و امریکا وقتی میری دستشویی روزنامه و مجله میخونی خلاصه ارامش میگیری

تو ایران باید با یه دست شیلنگو بگیری با یه دست درو که یه الاغی با لگد درو باز نکنه

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.