عصـــــر است
و هیچ‌ چیز مانند شنیدن
یڪ دوستت‌دارم از لب های تو
بہ همراه یڪ چای تازه دَم نمےچسبد...

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.